Pige i skov/Girl in wood. 2005

Glaseret stentøj/Glazed stoneware

Højde, 36,4 x 32,5 x 29,5 cm

Exhibited at De Fem, Clausens Kunsthandel 2005

Krydsfelt Natur-ligt, Trapholt Museum, 2006

Pige I Skov

Ikke signeret. Gengivet i katalog, udstillet 19.8.-24.9.2005 i Clausens Kunsthandel. Dernæst med Galleri Mikael Andersen på udstilling i Tyskland.

Vist på udstillingen ”Krydsfelt”, Trapholt, 10.2.-30.4.2006 

Inv. VKV 1556. Gave fra Ny Carlsbergfondet, oktober 2005. 

årene 1989-96 fik Mette Vangsgaard sin uddannelse på Det kgl. Danske Kunstakademi på Kongens Nytorv i København, hvorfra Niels Hansen Jacobsen udgik som billedhugger. Tilbage i 1880’erne var ler kun et nyttigt materiale til brug for billedhuggerne, når de skulle opmodellere deres skulpturer. Keramik som selvstændigt arbejdsområde kunne man dengang ikke lære noget om på Akademiet. Den viden måtte Hansen Jacobsen siden selv tilegne sig, og gjorde det i Paris. I dag er der en velbesøgt keramikafdeling, hvor lektor Karen Harsbo er leder. Teknisk og materialemæssigt forudsætningsløse kommer de unge kunstnerspirer til hende med deres projekter og tanker, og så går samarbejdet i gang. Med sin faglige indsigt, kan hun bistå dem med at realisere deres planer. Afdelingen råder over ovne og andet udstyr, men større værker kan de kun lave i dele. Over årene har Akademiet derfor fx jævnligt afholdt kursusforløb på Tommerup Teglværks keramiske værksted, hvor eleverne får mulighed for at arbejde i større format. 

Under titlen ”Bagværk med glasur” opstod hen over årsskiftet 2003-2004 årets julekalenderudstilling på Vejen Kunstmuseum i dialog med Karen Harsbo. Med afsæt i afdelingens udstilling ”Det hvide guld” (se også Sophus Ejler Jepsen, side xx), foreslog og udvalgte hun unge kunstnere, der havde arbejdet med keramikken. Mette Vangsgaard var med på listen. På værkstedet hos Karen Harsbo stod et lille skrøbeligt udseende eventyrligt keramisk hus (er det udført i porcelæn, stentøj, paperclay eller noget helt femte??), der kom med på udstillingen. Dertil bidrog Mette Vangsgaard med en modelleret strandscene med folk samlet ved et Skt. Hans bål (hvor der var lys i glasbålet) og nogle af sine ”søstykker”. Ganske enkelt havde hun modellerede et lille landskab centreret tæt omkring en sø med en glasagtig glasureffekt i kontrast til søbredens uglaserede lerflade. Disse pertentligt udførte miniature landskaber er lidt som togbanelandskaber, men med en helt anden ånd i detaljen! Kiggede man efter, har hun klart markeret kloakafløbet i søen, det henkastede affald – menneskets overgreb på naturen. Et beslægtet tema gik igen i hendes bidrag til udstillingen hos Lis Clausen i Clausens Kunsthandel august-september 2005 (havde den en titel?). Foran et langstrakt maleri af et stærkt stiliseret, naivistisk skovparti havde Mette Vangsgaard på hver sin sokkel stillet to keramiske grupper. Den ene bar titlen ”Skovsvin”, og den anden var ”Pige i skov”. Tematisk var de diametrale modsætninger. Hvor skovsvinet knyttede an til søen som losseplads, rummer ”Pige i skov” et anderledes drømmende univers. Hun fanger de unge gæster på Vejen Kunstmuseum, og som hun sidder der, er det som om man kan høre vindens susen i træerne og selv forstille sig, hvordan det er at sidde musestille på en sten i skovbunden.

vangsgaardmette@hotmail.com  |  Tel: 45 26835516

© 2018 by Mette Vangsgaard Proudly created with Wix.com